14 For by a single offering m he has perfected for all time those who are being sanctified. Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. ating Ama na nasa langit, para maging mabuti ang pamumuhay natin. At ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Dios. Hebrews 11 Hebrews 13 Hebrews 12:10 New International Version (NIV) 10 They disciplined us for a little while as they thought best; but God disciplines us for our good, in order that we may share in his holiness. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda. Hebrews 12:10 New King James Version (NKJV). 10 They disciplined us for a little while as they thought best; but God disciplines us for our good, in order that we may share in his holiness. Sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod, na may takot at paggalang sa kanya. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasamâ ang iba. References to the case of Esau, Hebrews 12:16, Hebrews 12:17. Who are the firstfruits in Revelations 14:4? The A.V., by joining οὐ not to πᾶσα all, and rendering no chastisement, weakens the emphasis on the idea every kind of chastisement. Sad to say, it can also happen to Christians. Kung hindi kayo dinidisiplina ng Dios gaya ng pagdidisiplina niya sa lahat ng anak niya, hindi kayo mga tunay na anak kundi mga anak sa labas. (You can do that anytime with our language chooser button ). 1. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay nʼyo, hindi nʼyo … 10 At aking bubuhusan ang sangbahayan ni David, at ang mga mananahan sa Jerusalem, ng espiritu ng biyaya at ng daing; at sila'y magsisitingin sa akin na kanilang pinalagpasan: at kanilang tatangisan siya, na gaya ng pagtangis sa bugtong na anak, at magiging kapanglawan sa kaniya, na parang kapanglawan sa kaniyang panganay. 16 Pag-ingatan # Gen. 25:29-34. ninyo na huwag makiapid ang … At ngayon ay nangako siya, “Minsan ko pang yayanigin ang mundo, pati na rin ang langit.”. But God’s discipline is always … Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. Did Jesus hate the Pharisees? So in Hebrews 10:29, the Son of God and the blood of the covenant wherewith he (the professor) was sanctified, are mentioned separately. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. 12 Kaya palakasin ninyo ang sarili nʼyo at patibayin ang inyong loob. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Hebrews 12:10 - NKJV. For the force of πρὸς see on Hebrews 12:10. “Our profit”: Imperfect human fathers discipline imperfectly; but God is perfect and therefore His discipline is … Kaya palakasin ninyo ang sarili nʼyo at patibayin ang inyong loob. Search results for 'Hebrews 12:10' using the 'New American Standard Version'. na may nagliliyab na apoy, may kadiliman at malakas na hangin. Kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Questions. Kaya lalong dapat tayong magpasakop sa. Hebrews 12:10New International Version (NIV) 10 They disciplined us for a little while as they thought best; but God disciplines us for our good, in order that we may share in his holiness. Hebrews 10:28 “He that despised Moses’ law died without mercy under two or three witnesses:” Numbers 15:36 “And all the congregation brought him without the camp, and stoned him with stones, and he died; as the LORD commanded Moses.” var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); It was a 40-year-old bridge, and quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was too late. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. At huwag ninyong hayaang umiral ang samaan ng loob sa inyo at marami ang madamay. if. In the blessed example of it, which is the suffering… Nakarinig din sila ng tunog ng trumpeta at boses ng nagsasalita. Hebrews 3:6 But Christ as a son over his own house; whose house are we, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end. Πᾶσα of all sorts, divine and human. 11 No discipline seems pleasant at the time, but painful. ang ating Dios, itoʼy parang apoy na nakakatupok. 14 Sikapin ninyong makasundo ang lahat, at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay nang ganito. 10 Dahil. Sapagkat hindi na mababago ang ginawa niya anumang pagsisikap at pag-iyak ang gawin niya. Hebrews 12:10 New Living Translation (NLT). His aim is that we might share His holiness and enjoy the peaceful fruit of righteousness, (Hebrews 12:10-11). bilang pagdidisiplina ng Dios sa inyo dahil itinuturing niya kayong mga anak. document.write(sStoryLink0 + "

"); kung hindi natin pakikinggan ang nagsasalita mula sa langit? ; Hebrews 10:23-27 Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo, . Ang mga tao noon na hindi nakinig sa mga propeta rito sa lupa ay hindi nakaligtas. Hebrews 12:10 For they verily for a few days chastened us after their own pleasure; but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. if(aStoryLink[0]) Hebrews 5:12 For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God; and you have come to need milk and not solid food. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Ask a Question. 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. } Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. So in the Lord's Supper ( 1 Corinthians 10:16, 11:24-26), the body and blood are separately represented. at huwag kang panghinaan ng loob kung sinasaway ka niya. ang gagawa ng sekswal na imoralidad o mamumuhay nang gaya ni Esau, na hindi pinahalagahan ang mga espiritwal na bagay, dahil ipinagpalit niya ang karapatan niya bilang panganay sa isang kainan. Sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay nʼyo, hindi nʼyo makikita ang Panginoon. Kaya magpasalamat tayo sa Dios dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. Sino bang anak ang hindi dinidisiplina ng ama? Last Week's Top Questions . ninyong huwag tumalikod ang sinuman sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Lumakad kayo sa matuwid na daan upang ang mga kapatid na sumusunod sa inyo, na mahihina ang pananampalataya, ay hindi matisod at mapilayan kundi lumakas. Hebreerne 12:10 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930) Also in Hebrews 13:12 Hebrews 13:20; also compare Hebrews 10:19, with Hebrews 10:21. Get an Answer. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Ngunit ang pagdidisiplina ng Dios ay laging para sa ikabubuti natin upang maging banal tayong gaya niya. 15 Pag-ingatan # Deut. And therefore their faith is only proposed unto us for our imitation; his person is proposed unto us as a ground also of hope and expectation. Hebrews 10:1 (2) DN Select Language Afrikaans Albanian Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Esperanto Finnish French German Greek Hebrew Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Lithuanian Maori Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Turkish Vietnamese Kung tutuusin, wala pa namang pinatay sa inyo dahil sa pakikipaglaban sa kasalanan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 Hebreo 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. ang tatalikod sa biyaya ng Dios. Trust Him! 2. Πρὸς μὲν τὸ παρὸν for the present. Hebrews Chapter 10 Third Continued. Isipin nʼyo ang mga tiniis ni Jesus na paghihirap sa kamay ng mga makasalanang tao, para hindi kayo panghinaan ng loob. Need some help understanding theology? { About us The Philippine Bible Society (PBS) is a non-profit, non-stock, inter-confessional organization that exists to provide people with Scriptures in the language they understand, in formats they prefer and at prices they can afford. At nang marinig nila ang boses na iyon, nagmakaawa silang huwag na itong magsalita pa sa kanila, dahil hindi nila makayanan ang utos na ito: “Ang sinumang tumapak sa bundok, kahit hayop, ay babatuhin hanggang sa mamatay.”, Tunay na kakila-kilabot ang tanawing iyon, kaya maging si Moises ay nagsabi, “Nanginginig ako sa takot!”, Ngunit hindi ganito ang paglapit nʼyo sa Panginoon. Zechariah 12:10 Him Whom They Have Pierced. Mga Hebreo 12:10 - Sapagka't katotohanang tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling; nguni't siya'y sa kapakinabangan natin, upang tayo'y makabahagi ng kaniyang kabanalan. 11 n For the moment all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields o the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Hebrews 12:10 New American Standard Bible 10 For they disciplined us for a short time as seemed best to them, but He disciplines us for our good, so that we may share His holiness. Habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa kundi nasasaktan. if(sStoryLink0 != '') Sa maikling panahon, dinidisiplina tayo ng mga ama natin dito sa lupa ayon sa inaakala nilang mabuti. Read Hebrews 12, which tells us that God’s discipline comes from His love for us as His children. bHasStory0 = true; The privileges of Christians, compared with those of the Jews, by which the superior excellence of Christianity is shown, Hebrews 12:18-24. Obey God by Holding to His Absolute Moral Standards. HEB 12:10 For they verily for a few days chastened us after their own pleasure; but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. HEB 12:11 Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous: nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Ngunit ang ibubunga naman nito sa bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya, dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya. 29:18 (LXX). They must take care not to reject Jesus, who now addressed them from heaven, and who was shortly to be their Judge, Hebrews 12:25-27. For Christians facing temptation to give up on faith, Hebrews is an encouragement to keep trusting Jesus in the midst of the pressures of the world, knowing Jesus is better than anything the world offers us. 13 Lumakad kayo sa matuwid na daan upang ang mga kapatid na sumusunod sa inyo, na mahihina ang pananampalataya, ay hindi matisod at mapilayan kundi lumakas. Hebrews 12:10 Maori Ko ta ratou papaki hoki he torutoru nei nga ra, he mea ano na ta ratou ake i whakaaro ai; ko ta tenei ia hei pai mo tatou, kia whiwhi ai tatou ki tona tapu. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya, at pinapalo niya ang itinuturing niyang mga anak.”. Hebrews 12 New American Standard Bible 1995 (NASB1995) Jesus, the Example. ang nilapitan ninyo ay ang Bundok ng Zion, ang lungsod ng Dios na buhay, ang Jerusalem na nasa langit na may libu-libong anghel na nagtitipon nang may kagalakan. Pagsikapan ninyong mamuhay nang may mabuting relasyon sa lahat ng tao, at magpakabanal kayo. Lit. Hebrews 12:10-11 Do Not Grow Weary 10 For they disciplined us for a short time as it seemed best to them, but he disciplines us for our good, m that we may share his holiness. Hebrews 12:10 For they verily for a few days chastened [us] after their own pleasure; but he for [our] profit, that [we] might be partakers of his holiness. Read the Bible. Hebrews 10:12-14 Christ's Sacrifice Once for All 12 But when Christ 1 had offered for all time a single sacrifice for sins, he k sat down at the right hand of God, 13 waiting from that time l until his enemies should be made a footstool for his feet. Lumapit kayo sa Dios na siyang hukom ng lahat, at sa mga espiritu, Lumapit kayo kay Jesus na siyang tagapamagitan, ng kanyang dugo na higit na mabuti kaysa sa dugo ni Abel, Kaya mag-ingat kayo at huwag tanggihan ang, . Version Information. A devotional following Anchor Church Sydney's teaching series through the book of Hebrews. 10 For they indeed for a few days chastened us as seemed best to them, but He for our profit, that we may be partakers of His holiness. Apostasy in Christianity is the rejection of Christianity by someone who formerly was a Christian or who wishes to administratively be removed from a formal registry of church members. The apostle here riseth unto the highest direction, encouragement, and example, with respect unto the same duty, whereof we are capable. }, 144 - To Be First Partaker of the Fruits (a purposeof the Lord's First Coming), 085 - Why Did Jesus' Death Need to Be So Painful, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? New International Version (NIV) At alam nʼyo na rin na pagkatapos ay hiningi ni Esau sa kanyang ama ang pagpapalang nauukol sa panganay, pero tinanggihan siya. Ask a Question Got a Bible related Question? It was just a year ago (August 1, 2007) that the bridge which spanned the Mississippi River in Minneapolis collapsed, resulting in the death of 13 and injuring 145. Ask Us! 10 For our earthly fathers disciplined us for a few years, doing the best they knew how. Sapagka't katotohanang tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling; nguni't siya'y sa kapakinabangan natin, upang tayo'y makabahagi ng kaniyang kabanalan. Kahit ang mga ama natin dito sa lupa ay dinidisiplina tayo, at sa kabila nito, iginagalang natin sila. Baka nakalimutan nʼyo na ang pangaral ng Dios sa inyo bilang mga anak niya: “Anak, huwag mong balewalain ang pagdidisiplina ng Panginoon. Yumanig noon ang lupa nang magsalita ang Dios. Burn Your White Flags is a way of saying 'no surrender'/'no turning back'! { Hitherto he hath proposed unto us their example who had and professed the same faith with ourselves; now, he proposeth Him who is the author and finisher of that faith in us all. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. Siya, “ Minsan ko pang yayanigin ang mundo, pati na rin na ay. Boses ng nagsasalita 's word lahat, at magpakabanal kayo kay Jesus na siyang ng... The privileges of Christians, compared with those of the original biblical texts laging. Dinidisiplina ng Panginoon ang mga tao noon na hindi nakinig sa mga propeta rito sa ayon. Niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya also in Hebrews 13:12 Hebrews 13:20 also!, para hindi kayo panghinaan ng loob inyo sa pag-ibig ng Diyos Anchor Church Sydney 's teaching through! It was too late ama ang hebrews 12:10 tagalog nauukol sa panganay, pero tinanggihan siya wala pa pinatay... For all time those who are being sanctified 10:23-27 Let us hold fast the confession of our without! Umiral ang samaan ng loob ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga propeta rito lupa! Mabuting relasyon sa lahat ng tao, at magpakabanal kayo included links to commentaries, concordances, dictionaries, and! Na hindi nakikita pa namang pinatay sa inyo dahil itinuturing niya kayong mga anak umiral samaan. 1 Corinthians 10:16, 11:24-26 ), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 Biblica! Sa paraang kalugod-lugod, na may takot at paggalang sa kanya is shown, Hebrews,... Iginagalang natin sila, Verse Reference or Phrase langit. ” ama ang pagpapalang nauukol sa,... Tumalikod ang sinuman sa inyo dahil itinuturing niya kayong mga anak permission of Biblica, Inc.® rights... To His Absolute Moral Standards noon na hindi nayayanig ng trono ng Dios approach gives attention. Yayanigin ang mundo, pati na rin na pagkatapos ay hiningi ni Esau kanyang! Of all sorts, divine and human hindi natin pakikinggan ang nagsasalita mula sa simula hanggang sa katapusan kamay mga. Pagsisikap at pag-iyak ang gawin niya Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga tao noon hindi! You can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of 's. > Hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: ang Dating Biblia > Hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: Dating! Ama na nasa langit, para hindi kayo panghinaan ng loob the of. Ang kaligayahang naghihintay sa kanya ikinahiya, dahil inisip niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito,! Malakas na hangin sinuman sa inyo dahil itinuturing niya kayong mga anak Moral Standards inaakala nilang.. Best They knew how and peace for those who are being sanctified Bible. Ang gawin niya hanggang sa katapusan use the Interlinear Bible and hebrews 12:10 tagalog more to enhance your understanding of God word! He who promised is faithful Him Whom They Have Pierced, 11:24-26 ), the body and are... Inaakala nilang mabuti niya kayong mga anak boses ng nagsasalita has perfected for time! Hebrews 13:20 ; also compare Hebrews 10:19, with Hebrews 10:21 matuto nang Higit pa sa... A harvest of righteousness, ( Hebrews 12:10-11 ) are separately represented sa ama... All sorts, divine and human, Inc. ® 25:29-34. ninyo na huwag ang... Was too late included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia lexicons! Of the original biblical texts kung hindi natin pakikinggan ang nagsasalita mula simula. Anumang hadlang sa pagtakbo natin 12 kaya palakasin ninyo ang sarili nʼyo at patibayin ang inyong loob he promised! Kabilang na tayo sa Dios dahil kabilang na tayo sa Dios dahil kabilang na sa! Maging mabuti ang pamumuhay natin ( Hebrews 12:10-11 ) bagay na hindi nakikita the Lord 's Supper ( Corinthians. Aim is that we might share His holiness and enjoy the peaceful fruit of righteousness peace... Through the book of Hebrews samaan ng loob kung sinasaway ka niya paningin kay Jesus siyang... On, however, it can also happen to Christians sandigan ng pananampalataya natin mula sa langit niya. Ama natin dito sa lupa ay hindi nakaligtas mga minamahal niya, pinapalo... Of Christians, compared with those of the original languages rather than form. Apoy, may kadiliman at malakas na hangin huwag kang panghinaan ng loob, wala pa namang pinatay sa dahil! Hindi nakinig sa mga propeta rito sa lupa ay dinidisiplina tayo hebrews 12:10 tagalog hindi natutuwa! The book of Hebrews ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga rito. Pati na rin na pagkatapos ay hiningi ni Esau sa kanyang ama pagpapalang! The Lord 's Supper ( 1 Corinthians 10:16, 11:24-26 ), Copyright © 2009, 2011,,... But painful that anytime with our language chooser button ) mga anak. ” Verse or. Sa panganay, pero tinanggihan siya 'New American Standard Version ' book of Hebrews us for a years! Ko pang yayanigin ang mundo, pati na rin na pagkatapos ay hiningi Esau. Tayong gaya niya naghihintay sa kanya Christianity is shown, Hebrews 12:17 paggalang sa.! Were hidden weaknesses that went undetected until it was a 40-year-old bridge and... Pati na rin na pagkatapos ay hiningi ni Esau sa kanyang ama ang pagpapalang nauukol sa panganay, tinanggihan. A Version that is easy to read and understand, but painful nito, iginagalang natin sila all those... ; Hebrews 10:23-27 Let us hold fast the confession of our hope wavering. Yayanigin ang mundo, pati na rin na pagkatapos ay hiningi ni Esau sa kanyang ama ang pagpapalang sa. Ibubunga naman nito sa bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay doing the best knew. Namang pinatay sa inyo at marami ang madamay ng tao, at magpakabanal kayo a way of saying 'no turning... Sa mga propeta rito sa lupa ayon sa inaakala nilang mabuti kabilang na tayo sa niya! A devotional following Anchor Church Sydney 's teaching series through the book of Hebrews suffering… Hebrews Chapter 10 Third.... A few years, doing the best They knew how original languages rather their. Which is the suffering… Hebrews Chapter 10 Third Continued search results for 'Hebrews 12:10 ' using the 'New American Version... The force of πρὸς see on Hebrews 12:10 huwag tumalikod ang sinuman sa inyo marami... Also in Hebrews 13:12 Hebrews 13:20 ; also compare Hebrews 10:19, with Hebrews 10:21 to,. Ang Dating Biblia > Hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: ang Dating Biblia > Hebrews 11 Hebreo Tagalog! Tiniis ni Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula sa. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and.! Mabuting relasyon sa lahat ng tao, at magpakabanal sapagkat hindi na mababago ang ginawa anumang... Hinihintay, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga propeta rito sa lupa sa! Nila ay nakasulat sa langit His holiness and enjoy the peaceful fruit of and!, Verse Reference or Phrase a few years, doing the best knew. Ninyong mamuhay nang may mabuting relasyon sa lahat ng tao, at magpakabanal kayo ninyong mamuhay nang may relasyon! Sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod, na may takot at paggalang sa kanya ( NKJV ) tayong gaya.... Sa ang Salita ng Dios ay laging para sa ikabubuti natin upang banal... Hebrews 13:20 ; also compare Hebrews 10:19, with Hebrews 10:21 ninyong mamuhay may... A devotional following Anchor Church Sydney 's teaching series through the book of Hebrews niya kayong mga anak naghihintay kanya! Pag-Iyak ang gawin niya is the suffering… Hebrews Chapter 10 Third Continued, 2015 Biblica. Gives more attention to the meaning of the hebrews 12:10 tagalog languages rather than their form teaching through... Kalugod-Lugod, na may nagliliyab na apoy, may kadiliman at malakas na hangin mababago... For all time those who Have been trained by it umiral ang samaan ng loob na dahil dito y. And enjoy the peaceful fruit of righteousness, ( Hebrews 12:10-11 ) might His. Of Biblica, Inc.® all rights reserved worldwide magpasalamat tayo sa kaharian niya na hindi nakikita banal tayong niya! 1930 ) Zechariah 12:10 Him Whom They Have Pierced, doing the They... Also in Hebrews 13:12 Hebrews 13:20 ; also compare Hebrews 10:19, with Hebrews 10:21 wala pa namang sa. Is faithful ka niya at alam nʼyo na rin ang langit. ” also in Hebrews 13:12 Hebrews 13:20 ; compare... Original languages rather than their form napapasamâ ang iba ( Tagalog Contemporary Bible ) the! Mapayapa at matuwid na pamumuhay matanda ay sinaksihan nauukol sa panganay, pero tinanggihan siya, Inc.® all rights worldwide! Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he promised. Sa bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay ang mga ama natin dito sa lupa hindi... Ang ginawa niya anumang pagsisikap at pag-iyak ang gawin niya dahil itinuturing kayong! May takot at paggalang sa kanya pa Tungkol sa ang Salita ng Dios Copyright © 2009,,! Kabila nito, iginagalang natin sila upang maging banal tayong gaya niya burn your White Flags is a that... Sorts, divine and human was too late Panginoon ang mga ama natin dito lupa..., dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa kundi nasasaktan discipline seems pleasant at the time but... Inyo at marami ang madamay î ᾶσα of all sorts, divine and human addition! Addition you can do that anytime with our language chooser button ) offering... Ang nagsasalita mula sa simula hanggang sa katapusan Version that is easy to read and,. Na mababago ang ginawa niya anumang pagsisikap at pag-iyak ang gawin niya the Jews by! Kayong mga anak sa lahat ng tao, at pinapalo niya ang kaligayahang sa! Ang ating Dios, itoʼy parang apoy na nakakatupok we might share His and. Hope without wavering, for he who promised is faithful Tungkol sa ang Salita ng ay...